Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813121)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 44 687 190 51 416 173 45 749 000 45 749 000
- z toho transfery 4 022 000 4 002 000 3 922 000 3 922 000
Náklady – hlavní činnost 44 687 190 51 416 173 45 749 000 45 749 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 201 200 320 300 320 300 320 300
Náklady – doplňková činnost 149 200 153 244 153 244 153 244
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 52 000 167 056 167 056 167 056
Celkem výnosy 44 888 390 51 736 473 46 069 300 46 069 300
Celkem náklady 44 836 390 51 569 417 45 902 244 45 902 244
Výsledek hospodaření celkem 52 000 167 056 167 056 167 056
Náklady na platy 29 769 541 30 710 500 × ×
Odpisy 2 057 003 1 789 825 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.