Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813121)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 50 072 409 55 916 273 50 543 791 50 454 671
– z toho transfery 4 102 000 7 055 000 6 398 000 6 398 000
Náklady – hlavní činnost 50 072 409 55 916 273 50 543 791 50 454 671
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 284 345 393 440 393 440 393 440
Náklady – doplňková činnost 126 820 249 016 249 016 249 016
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 157 525 144 424 144 424 144 424
Celkem výnosy 50 356 754 56 309 713 50 937 231 50 848 111
Celkem náklady 50 199 229 56 165 289 50 792 807 50 703 687
Výsledek hospodaření celkem 157 525 144 424 144 424 144 424
Náklady na platy 30 645 647 32 404 200 × ×
Odpisy 1 711 080 2 084 447 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.