Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813130)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 82 747 496 86 050 111 83 931 788 81 638 132
- z toho transfery 12 898 800 9 799 000 9 799 000 9 799 000
Náklady – hlavní činnost 82 647 496 86 050 111 83 931 788 81 638 132
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 880 300 1 270 000 1 270 000 1 270 000
Náklady – doplňková činnost 710 800 1 086 318 1 086 318 1 086 318
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 169 500 183 682 183 682 183 682
Celkem výnosy 83 627 796 87 320 111 85 201 788 82 908 132
Celkem náklady 83 358 296 87 136 429 85 018 106 82 724 450
Výsledek hospodaření celkem 269 500 183 682 183 682 183 682
Náklady na platy 47 048 465 49 445 920 × ×
Odpisy 2 844 243 3 491 566 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.