Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813130)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 83 120 540 89 840 885 88 365 441 85 717 941
– z toho transfery 10 313 886 16 069 000 14 762 000 14 762 000
Náklady – hlavní činnost 83 120 540 89 740 885 88 265 441 85 617 941
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 100 000 100 000 100 000
Výnosy – doplňková činnost 910 100 1 300 000 1 600 000 1 800 000
Náklady – doplňková činnost 750 320 1 107 518 1 407 518 1 607 518
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 159 780 192 482 192 482 192 482
Celkem výnosy 84 030 640 91 140 885 89 965 441 87 517 941
Celkem náklady 83 870 860 90 848 403 89 672 959 87 225 459
Výsledek hospodaření celkem 159 780 292 482 292 482 292 482
Náklady na platy 44 872 630 48 436 960 × ×
Odpisy 3 429 206 3 784 859 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.