Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 27 403 242 28 835 756 28 125 000 28 125 000
- z toho transfery 3 806 000 3 674 000 3 674 000 3 674 000
Náklady – hlavní činnost 27 403 242 28 835 756 28 125 000 28 125 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 327 040 432 000 430 000 430 000
Náklady – doplňková činnost 162 930 273 711 270 000 270 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 164 110 158 289 160 000 160 000
Celkem výnosy 27 730 282 29 267 756 28 555 000 28 555 000
Celkem náklady 27 566 172 29 109 467 28 395 000 28 395 000
Výsledek hospodaření celkem 164 110 158 289 160 000 160 000
Náklady na platy 17 591 828 18 392 860 × ×
Odpisy 626 154 402 082 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.