Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 30 637 986 35 651 573 33 670 000 33 670 000
– z toho transfery 3 854 000 6 201 000 5 742 000 5 742 000
Náklady – hlavní činnost 30 637 986 35 651 573 33 670 000 33 670 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 495 699 626 000 620 000 620 000
Náklady – doplňková činnost 349 826 502 488 500 000 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 145 873 123 512 120 000 120 000
Celkem výnosy 31 133 685 36 277 573 34 290 000 34 290 000
Celkem náklady 30 987 812 36 154 061 34 170 000 34 170 000
Výsledek hospodaření celkem 145 873 123 512 120 000 120 000
Náklady na platy 20 364 018 21 009 011 × ×
Odpisy 794 378 822 530 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.