Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (IČO 47813172)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 23 170 537 25 544 000 24 716 000 24 716 000
– z toho transfery 1 644 000 3 377 000 3 034 000 3 034 000
Náklady – hlavní činnost 23 170 537 25 544 000 24 716 000 24 716 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 710 697 709 883 710 000 710 000
Náklady – doplňková činnost 627 947 634 883 615 000 615 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 82 750 75 000 95 000 95 000
Celkem výnosy 23 881 234 26 253 883 25 426 000 25 426 000
Celkem náklady 23 798 484 26 178 883 25 331 000 25 331 000
Výsledek hospodaření celkem 82 750 75 000 95 000 95 000
Náklady na platy 15 536 935 16 041 000 × ×
Odpisy 158 837 158 837 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.