Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (IČO 47813172)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 22 499 798 23 018 000 22 714 000 22 564 000
- z toho transfery 1 609 000 1 644 000 1 644 000 1 644 000
Náklady – hlavní činnost 22 499 798 23 018 000 22 714 000 22 564 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 623 120 615 000 615 000 615 000
Náklady – doplňková činnost 531 162 541 500 541 000 541 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 91 958 73 500 74 000 74 000
Celkem výnosy 23 122 918 23 633 000 23 329 000 23 179 000
Celkem náklady 23 030 960 23 559 500 23 255 000 23 105 000
Výsledek hospodaření celkem 91 958 73 500 74 000 74 000
Náklady na platy 14 865 958 15 396 000 × ×
Odpisy 159 073 152 647 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.