Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 11 783 421 12 150 150 12 016 150 12 016 150
– z toho transfery 1 141 000 1 621 000 1 487 000 1 487 000
Náklady – hlavní činnost 11 783 421 12 150 150 12 016 150 12 016 150
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 9 250 9 950 9 950 9 950
Náklady – doplňková činnost 8 800 9 500 9 500 9 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 450 450 450 450
Celkem výnosy 11 792 671 12 160 100 12 026 100 12 026 100
Celkem náklady 11 792 221 12 159 650 12 025 650 12 025 650
Výsledek hospodaření celkem 450 450 450 450
Náklady na platy 7 297 383 7 612 600 × ×
Odpisy 168 908 168 908 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.