Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace (IČO 47813199)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 791 637 11 012 550 10 942 550 10 892 550
- z toho transfery 1 032 000 1 044 000 1 044 000 1 044 000
Náklady – hlavní činnost 10 791 637 11 012 550 10 942 550 10 892 550
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 4 200 9 800 9 800 9 800
Náklady – doplňková činnost 3 700 9 300 9 300 9 300
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 500 500 500 500
Celkem výnosy 10 795 837 11 022 350 10 952 350 10 902 350
Celkem náklady 10 795 337 11 021 850 10 951 850 10 901 850
Výsledek hospodaření celkem 500 500 500 500
Náklady na platy 6 896 804 7 162 000 × ×
Odpisy 169 905 168 908 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.