Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (IČO 47813211)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 42 188 322 44 756 651 44 362 000 44 362 000
– z toho transfery 1 809 534 3 179 000 2 899 000 2 899 000
Náklady – hlavní činnost 42 188 322 44 756 651 44 362 000 44 362 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 60 000 52 000 52 000 52 000
Náklady – doplňková činnost 10 000 12 000 12 000 12 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 40 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 42 248 322 44 808 651 44 414 000 44 414 000
Celkem náklady 42 198 322 44 768 651 44 374 000 44 374 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 29 489 995 30 419 500 × ×
Odpisy 109 043 134 220 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.