Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (IČO 47813211)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 40 326 948 41 268 424 41 115 000 41 115 000
- z toho transfery 1 728 000 1 734 000 1 734 000 1 734 000
Náklady – hlavní činnost 40 326 948 41 268 424 41 115 000 41 115 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 60 100 64 000 64 000 64 000
Náklady – doplňková činnost 1 500 4 000 4 000 4 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 58 600 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 40 387 048 41 332 424 41 179 000 41 179 000
Celkem náklady 40 328 448 41 272 424 41 119 000 41 119 000
Výsledek hospodaření celkem 58 600 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 27 917 512 28 879 500 × ×
Odpisy 188 214 106 068 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.