Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace (IČO 47813466)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 053 240 20 182 000 20 882 000 20 182 000
– z toho transfery 3 189 000 4 547 000 4 277 000 4 277 000
Náklady – hlavní činnost 18 053 240 20 182 000 20 882 000 20 182 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 053 240 20 182 000 20 882 000 20 182 000
Celkem náklady 18 053 240 20 182 000 20 882 000 20 182 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 567 451 11 083 000 × ×
Odpisy 348 360 346 212 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.