Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace (IČO 47813466)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 18 012 136 18 458 000 18 458 000 18 458 000
- z toho transfery 3 033 000 3 116 000 3 116 000 3 116 000
Náklady – hlavní činnost 18 012 136 18 458 000 18 458 000 18 458 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 012 136 18 458 000 18 458 000 18 458 000
Celkem náklady 18 012 136 18 458 000 18 458 000 18 458 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 526 588 10 906 000 × ×
Odpisy 348 360 348 360 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.