Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 13 683 000 13 848 800 13 808 800 13 783 800
- z toho transfery 1 171 000 1 173 000 1 173 000 1 173 000
Náklady – hlavní činnost 13 683 000 13 848 800 13 808 800 13 783 800
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 99 185 102 985 105 000 106 000
Náklady – doplňková činnost 34 038 34 575 38 000 39 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 65 147 68 410 67 000 67 000
Celkem výnosy 13 782 185 13 951 785 13 913 800 13 889 800
Celkem náklady 13 717 038 13 883 375 13 846 800 13 822 800
Výsledek hospodaření celkem 65 147 68 410 67 000 67 000
Náklady na platy 9 041 132 9 319 000 × ×
Odpisy 175 500 160 179 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.