Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813474)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 076 882 15 562 800 14 978 000 14 928 000
– z toho transfery 1 303 000 1 889 000 1 757 000 1 757 000
Náklady – hlavní činnost 14 076 882 15 562 800 14 978 000 14 928 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 110 486 76 190 85 000 88 000
Náklady – doplňková činnost 35 900 39 910 48 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 74 586 36 280 37 000 38 000
Celkem výnosy 14 187 368 15 638 990 15 063 000 15 016 000
Celkem náklady 14 112 782 15 602 710 15 026 000 14 978 000
Výsledek hospodaření celkem 74 586 36 280 37 000 38 000
Náklady na platy 9 206 314 9 647 000 × ×
Odpisy 160 176 160 176 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.