Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (IČO 47813482)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 40 454 239 49 622 177 44 621 578 44 621 578
– z toho transfery 4 715 341 11 354 000 5 755 000 5 755 000
Náklady – hlavní činnost 40 454 239 49 622 177 44 621 578 44 621 578
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 202 065 305 100 320 000 320 000
Náklady – doplňková činnost 186 499 274 000 280 000 280 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 566 31 100 40 000 40 000
Celkem výnosy 40 656 304 49 927 277 44 941 578 44 941 578
Celkem náklady 40 640 738 49 896 177 44 901 578 44 901 578
Výsledek hospodaření celkem 15 566 31 100 40 000 40 000
Náklady na platy 25 540 146 27 010 000 × ×
Odpisy 659 216 662 820 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.