Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace (IČO 47813482)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 37 962 325 39 145 177 39 145 177 39 145 177
- z toho transfery 3 567 000 3 379 000 3 379 000 3 379 000
Náklady – hlavní činnost 37 962 325 39 145 177 39 145 177 39 145 177
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 188 611 360 000 360 000 360 000
Náklady – doplňková činnost 153 896 323 000 323 000 323 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 34 715 37 000 37 000 37 000
Celkem výnosy 38 150 936 39 505 177 39 505 177 39 505 177
Celkem náklady 38 116 221 39 468 177 39 468 177 39 468 177
Výsledek hospodaření celkem 34 715 37 000 37 000 37 000
Náklady na platy 24 503 395 25 415 685 × ×
Odpisy 658 494 658 494 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.