Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 21 670 000 22 028 000 22 022 000 22 022 000
- z toho transfery 1 485 900 1 112 000 1 112 000 1 112 000
Náklady – hlavní činnost 21 670 000 22 028 000 22 022 000 22 022 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 670 000 22 028 000 22 022 000 22 022 000
Celkem náklady 21 670 000 22 028 000 22 022 000 22 022 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 487 000 15 249 000 × ×
Odpisy 37 236 37 236 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.