Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace (IČO 47813491)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 927 000 19 735 000 19 614 000 19 614 000
– z toho transfery 1 695 300 1 569 000 1 454 000 1 454 000
Náklady – hlavní činnost 18 927 000 19 735 000 19 614 000 19 614 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 927 000 19 735 000 19 614 000 19 614 000
Celkem náklady 18 927 000 19 735 000 19 614 000 19 614 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 133 000 13 347 000 × ×
Odpisy 37 236 36 456 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.