Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 7 497 000 7 852 000 7 850 000 7 850 000
– z toho transfery 150 000 111 000 93 000 93 000
Náklady – hlavní činnost 7 493 000 7 852 000 7 850 000 7 850 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 4 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 54 200 60 000 60 000 60 000
Náklady – doplňková činnost 30 000 41 000 40 000 40 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 24 200 19 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 7 551 200 7 912 000 7 910 000 7 910 000
Celkem náklady 7 523 000 7 893 000 7 890 000 7 890 000
Výsledek hospodaření celkem 28 200 19 000 20 000 20 000
Náklady na platy 4 992 113 5 279 000 × ×
Odpisy 20 040 20 040 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.