Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace (IČO 47813504)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 7 400 000 7 532 000 7 530 000 7 530 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 7 400 000 7 532 000 7 530 000 7 530 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 20 000 40 000 40 000 40 000
Náklady – doplňková činnost 14 700 30 300 30 000 30 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 300 9 700 10 000 10 000
Celkem výnosy 7 420 000 7 572 000 7 570 000 7 570 000
Celkem náklady 7 414 700 7 562 300 7 560 000 7 560 000
Výsledek hospodaření celkem 5 300 9 700 10 000 10 000
Náklady na platy 4 983 763 5 162 000 × ×
Odpisy 16 440 20 040 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.