Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
- z toho transfery 268 000 68 000 68 000 68 000
Náklady – hlavní činnost 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Celkem náklady 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 192 366 33 163 000 × ×
Odpisy 118 692 135 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.