Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 49 331 448 52 211 000 52 072 000 52 072 000
– z toho transfery 648 000 928 000 789 000 789 000
Náklady – hlavní činnost 49 331 448 52 211 000 52 072 000 52 072 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 49 331 448 52 211 000 52 072 000 52 072 000
Celkem náklady 49 331 448 52 211 000 52 072 000 52 072 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 554 343 34 571 000 × ×
Odpisy 149 658 173 988 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.