Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
- z toho transfery 66 000 66 000 66 000 66 000
Náklady – hlavní činnost 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Celkem náklady 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 416 665 14 936 000 × ×
Odpisy 97 968 97 968 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.