Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 22 529 584 22 859 584 22 790 584 22 790 584
– z toho transfery 166 000 496 000 427 000 427 000
Náklady – hlavní činnost 22 529 584 22 859 584 22 790 584 22 790 584
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 22 529 584 22 859 584 22 790 584 22 790 584
Celkem náklady 22 529 584 22 859 584 22 790 584 22 790 584
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 697 566 15 491 000 × ×
Odpisy 97 968 97 968 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.