Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 21 980 340 36 426 300 21 729 000 21 729 000
- z toho transfery 4 392 000 18 581 300 3 884 000 3 884 000
Náklady – hlavní činnost 21 980 340 36 426 300 21 729 000 21 729 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 980 340 36 426 300 21 729 000 21 729 000
Celkem náklady 21 980 340 36 426 300 21 729 000 21 729 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 354 705 12 764 000 × ×
Odpisy 63 408 64 215 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.