Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 27 944 000 39 223 000 23 749 000 23 749 000
– z toho transfery 19 544 212 21 382 000 5 923 000 5 923 000
Náklady – hlavní činnost 27 944 000 39 223 000 23 749 000 23 749 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 944 000 39 223 000 23 749 000 23 749 000
Celkem náklady 27 944 000 39 223 000 23 749 000 23 749 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 136 827 12 700 000 × ×
Odpisy 63 408 111 203 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.