Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 346 387 55 322 128 55 322 128 55 322 128
– z toho transfery 7 158 000 12 272 000 11 168 000 11 168 000
Náklady – hlavní činnost 48 441 987 55 420 128 55 420 128 55 420 128
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -95 600 -98 000 -98 000 -98 000
Výnosy – doplňková činnost 95 600 98 000 98 000 98 000
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 95 600 98 000 98 000 98 000
Celkem výnosy 48 441 987 55 420 128 55 420 128 55 420 128
Celkem náklady 48 441 987 55 420 128 55 420 128 55 420 128
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 112 132 30 391 000 × ×
Odpisy 384 831 394 128 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.