Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 234 172 10 240 283 10 061 283 10 061 283
- z toho transfery 77 000 47 000 47 000 47 000
Náklady – hlavní činnost 10 234 172 10 240 283 10 061 283 10 061 283
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 234 172 10 240 283 10 061 283 10 061 283
Celkem náklady 10 234 172 10 240 283 10 061 283 10 061 283
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 667 488 6 816 000 × ×
Odpisy 152 448 152 440 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.