Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace (IČO 47813598)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 9 454 574 10 575 635 10 419 635 10 419 635
– z toho transfery 47 000 767 000 651 000 651 000
Náklady – hlavní činnost 9 454 574 10 575 635 10 419 635 10 419 635
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 454 574 10 575 635 10 419 635 10 419 635
Celkem náklady 9 454 574 10 575 635 10 419 635 10 419 635
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 380 179 8 819 000 × ×
Odpisy 147 600 147 600 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.