Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Schváleno usnesením rady kraje č. 76/5576 ze dne 21. 8. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 785 714 314 1 918 761 000 2 026 212 000 2 139 679 000
– z toho transfery 1 777 073 1 433 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 1 775 014 922 1 916 842 000 2 024 185 000 2 137 539 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 10 699 392 1 919 000 2 027 000 2 140 000
Výnosy – doplňková činnost 8 126 900 8 658 000 9 143 000 9 655 000
Náklady – doplňková činnost 5 339 461 5 298 000 5 595 000 5 908 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 787 439 3 360 000 3 548 000 3 747 000
Celkem výnosy 1 793 841 214 1 927 419 000 2 035 355 000 2 149 334 000
Celkem náklady 1 780 354 383 1 922 140 000 2 029 780 000 2 143 447 000
Výsledek hospodaření celkem 13 486 831 5 279 000 5 575 000 5 887 000
Náklady na platy 779 524 738 814 300 000 × ×
Odpisy 60 327 607 65 563 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.