Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 547 836 14 782 000 14 782 000 14 782 000
- z toho transfery 2 208 000 2 248 000 2 248 000 2 248 000
Náklady – hlavní činnost 14 547 836 14 782 000 14 782 000 14 782 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 2
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 2
Celkem výnosy 14 547 836 14 782 000 14 782 000 14 782 002
Celkem náklady 14 547 836 14 782 000 14 782 000 14 782 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 2
Náklady na platy 8 734 719 8 927 000 × ×
Odpisy 232 684 232 684 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.