Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace (IČO 47998296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 15 044 519 16 228 575 16 049 575 16 049 575
– z toho transfery 2 775 000 3 214 000 3 035 000 3 035 000
Náklady – hlavní činnost 15 044 519 16 228 575 16 049 575 16 049 575
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 044 519 16 228 575 16 049 575 16 049 575
Celkem náklady 15 044 519 16 228 575 16 049 575 16 049 575
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 746 000 9 257 000 × ×
Odpisy 238 136 218 596 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.