Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 17 076 750 16 965 152 15 142 000 15 142 000
- z toho transfery 4 560 000 4 325 500 2 520 000 2 520 000
Náklady – hlavní činnost 17 076 750 16 965 152 15 142 000 15 142 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 076 750 16 965 152 15 142 000 15 142 000
Celkem náklady 17 076 750 16 965 152 15 142 000 15 142 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 661 291 8 960 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.