Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
– z toho transfery 2 584 000 3 837 000 3 535 000 3 535 000
Náklady – hlavní činnost 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Celkem náklady 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 743 726 9 234 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.