Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (IČO 48004898)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 27 247 103 30 556 928 30 258 000 30 347 000
– z toho transfery 5 694 000 7 538 000 7 039 000 7 039 000
Náklady – hlavní činnost 27 247 103 30 556 928 30 258 000 30 347 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 244 862 481 762 422 048 422 048
Náklady – doplňková činnost 169 519 408 258 348 544 348 544
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 75 343 73 504 73 504 73 504
Celkem výnosy 27 491 965 31 038 690 30 680 048 30 769 048
Celkem náklady 27 416 622 30 965 186 30 606 544 30 695 544
Výsledek hospodaření celkem 75 343 73 504 73 504 73 504
Náklady na platy 14 881 409 15 598 000 × ×
Odpisy 795 424 855 927 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.