Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4275 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 962 403 000 1 255 889 000 1 275 497 000 1 296 962 000
– z toho transfery 560 628 000 652 760 000 652 760 000 652 760 000
Náklady – hlavní činnost 990 936 000 1 156 266 000 1 197 715 000 1 256 436 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -28 533 000 99 623 000 77 782 000 40 526 000
Výnosy – doplňková činnost 621 000 660 000 693 000 728 000
Náklady – doplňková činnost 182 000 276 000 290 000 304 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 439 000 384 000 403 000 424 000
Celkem výnosy 963 024 000 1 256 549 000 1 276 190 000 1 297 690 000
Celkem náklady 991 118 000 1 156 542 000 1 198 005 000 1 256 740 000
Výsledek hospodaření celkem -28 094 000 100 007 000 78 185 000 40 950 000
Náklady na platy 607 515 000 687 073 000 × ×
Odpisy 63 560 000 62 069 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.