Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 48 187 117 46 083 148 46 544 000 47 009 440
- z toho transfery 2 807 380 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 48 187 117 46 083 148 46 544 000 47 009 440
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 500 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 1 000 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 500 0 0 0
Celkem výnosy 48 188 617 46 083 148 46 544 000 47 009 440
Celkem náklady 48 188 117 46 083 148 46 544 000 47 009 440
Výsledek hospodaření celkem 500 0 0 0
Náklady na platy 24 313 286 25 427 535 × ×
Odpisy 1 774 571 1 693 668 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.