Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 571 850 50 620 713 51 633 127 52 665 789
– z toho transfery 1 000 000 4 000 000 1 100 000 1 100 000
Náklady – hlavní činnost 48 571 850 50 620 713 51 633 127 52 665 789
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 50 600 53 500 0 0
Náklady – doplňková činnost 49 300 50 500 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 300 3 000 0 0
Celkem výnosy 48 622 450 50 674 213 51 633 127 52 665 789
Celkem náklady 48 621 150 50 671 213 51 633 127 52 665 789
Výsledek hospodaření celkem 1 300 3 000 0 0
Náklady na platy 26 406 000 27 006 250 × ×
Odpisy 1 700 610 1 775 113 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.