Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 40 850 000 51 661 500 60 200 000 61 400 000
– z toho transfery 7 927 000 7 888 000 7 943 000 7 943 000
Náklady – hlavní činnost 40 850 000 51 661 500 60 200 000 61 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 000 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 1 860 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 140 0 0 0
Celkem výnosy 40 852 000 51 661 500 60 200 000 61 400 000
Celkem náklady 40 851 860 51 661 500 60 200 000 61 400 000
Výsledek hospodaření celkem 140 0 0 0
Náklady na platy 25 056 000 31 174 000 × ×
Odpisy 1 410 465 1 743 926 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.