Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 115 200 43 370 600 44 238 100 45 122 900
– z toho transfery 1 080 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Náklady – hlavní činnost 41 115 200 43 370 600 44 238 100 45 122 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 115 200 43 370 600 44 238 100 45 122 900
Celkem náklady 41 115 200 43 370 600 44 238 100 45 122 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 22 607 500 23 609 500 × ×
Odpisy 782 444 812 663 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.