Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Příbor, příspěvková organizace (IČO 48804878)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 42 817 470 37 090 786 37 461 700 37 836 300
- z toho transfery 4 300 000 800 000 800 000 800 000
Náklady – hlavní činnost 42 817 470 37 090 786 37 461 700 37 836 300
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 42 817 470 37 090 786 37 461 700 37 836 300
Celkem náklady 42 817 470 37 090 786 37 461 700 37 836 300
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 261 650 21 571 800 × ×
Odpisy 821 433 753 292 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.