Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Duha, příspěvková organizace (IČO 48804886)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 111 904 630 119 311 070 122 300 000 124 800 000
– z toho transfery 1 700 000 8 600 000 1 700 000 1 700 000
Náklady – hlavní činnost 112 097 630 119 514 070 122 504 000 125 004 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -193 000 -203 000 -204 000 -204 000
Výnosy – doplňková činnost 325 000 364 000 366 000 368 000
Náklady – doplňková činnost 132 000 161 000 162 000 164 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 193 000 203 000 204 000 204 000
Celkem výnosy 112 229 630 119 675 070 122 666 000 125 168 000
Celkem náklady 112 229 630 119 675 070 122 666 000 125 168 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 56 966 000 61 375 000 × ×
Odpisy 3 754 093 3 708 130 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.