Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 626 000 52 232 000 53 275 000 54 340 000
– z toho transfery 900 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Náklady – hlavní činnost 48 626 000 52 232 000 53 275 000 54 340 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Náklady – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 48 627 000 52 233 000 53 276 000 54 341 000
Celkem náklady 48 627 000 52 233 000 53 276 000 54 341 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 581 000 29 202 000 × ×
Odpisy 1 239 810 1 405 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.