Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Odry, příspěvková organizace (IČO 48804894)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 49 677 000 47 331 000 47 804 000 48 282 000
- z toho transfery 2 700 000 900 000 900 000 900 000
Náklady – hlavní činnost 49 677 000 47 331 000 47 804 000 48 282 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Náklady – doplňková činnost 1 000 1 000 1 000 1 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 49 678 000 47 332 000 47 805 000 48 283 000
Celkem náklady 49 678 000 47 332 000 47 805 000 48 283 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 510 445 27 691 000 × ×
Odpisy 1 278 654 1 279 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.