Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 12 911 200 13 279 000 13 279 000 13 279 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 12 711 200 13 187 000 13 179 000 13 179 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 200 000 92 000 100 000 100 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 911 200 13 279 000 13 279 000 13 279 000
Celkem náklady 12 711 200 13 187 000 13 179 000 13 179 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 92 000 100 000 100 000
Náklady na platy 8 773 615 9 089 000 × ×
Odpisy 54 717 54 176 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.