Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace (IČO 49590928)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 12 979 600 14 275 000 14 201 000 14 201 000
– z toho transfery 0 460 000 386 000 386 000
Náklady – hlavní činnost 12 809 600 14 275 000 14 201 000 14 201 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 170 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 979 600 14 275 000 14 201 000 14 201 000
Celkem náklady 12 809 600 14 275 000 14 201 000 14 201 000
Výsledek hospodaření celkem 170 000 0 0 0
Náklady na platy 8 787 626 9 262 000 × ×
Odpisy 54 176 54 176 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.