Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace (IČO 60043661)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 27 250 846 27 904 000 27 904 000 27 904 000
- z toho transfery 5 432 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Náklady – hlavní činnost 27 250 846 27 904 000 27 904 000 27 904 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 250 846 27 904 000 27 904 000 27 904 000
Celkem náklady 27 250 846 27 904 000 27 904 000 27 904 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 348 066 15 856 000 × ×
Odpisy 811 836 960 161 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.