Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace (IČO 60043661)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 477 483 29 199 000 29 199 000 29 199 000
– z toho transfery 6 178 000 7 858 000 7 457 000 7 457 000
Náklady – hlavní činnost 26 477 483 29 199 000 29 199 000 29 199 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 26 477 483 29 199 000 29 199 000 29 199 000
Celkem náklady 26 477 483 29 199 000 29 199 000 29 199 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 784 165 15 247 000 × ×
Odpisy 814 197 977 940 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.