Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 60045922)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 18 470 000 19 123 000 19 123 000 19 123 000
- z toho transfery 1 087 000 1 127 000 1 127 000 1 127 000
Náklady – hlavní činnost 18 460 000 19 123 000 19 123 000 19 123 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 10 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 18 470 000 19 123 000 19 123 000 19 123 000
Celkem náklady 18 460 000 19 123 000 19 123 000 19 123 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 0 0 0
Náklady na platy 12 553 996 13 135 000 × ×
Odpisy 769 220 86 922 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.