Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 60045922)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 17 407 680 18 619 000 18 619 000 18 619 000
– z toho transfery 1 373 280 1 766 000 1 632 000 1 632 000
Náklady – hlavní činnost 17 407 680 18 619 000 18 619 000 18 619 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 407 680 18 619 000 18 619 000 18 619 000
Celkem náklady 17 407 680 18 619 000 18 619 000 18 619 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 767 617 12 424 000 × ×
Odpisy 107 680 115 732 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.