Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 60337320)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 33 486 777 34 445 000 32 988 528 33 053 528
– z toho transfery 3 254 190 4 295 000 3 723 000 3 723 000
Náklady – hlavní činnost 33 486 777 34 445 000 32 988 528 33 053 528
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 99 400 115 000 115 000 115 000
Náklady – doplňková činnost 62 400 84 000 84 000 84 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 37 000 31 000 31 000 31 000
Celkem výnosy 33 586 177 34 560 000 33 103 528 33 168 528
Celkem náklady 33 549 177 34 529 000 33 072 528 33 137 528
Výsledek hospodaření celkem 37 000 31 000 31 000 31 000
Náklady na platy 20 371 765 21 238 000 × ×
Odpisy 586 203 507 979 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.