Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 60337320)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 31 311 201 33 245 304 30 944 304 31 144 304
- z toho transfery 2 513 600 2 532 000 2 398 000 2 398 000
Náklady – hlavní činnost 31 287 701 33 245 304 30 944 304 31 144 304
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 23 500 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 22 000 58 000 62 000 62 000
Náklady – doplňková činnost 15 500 26 500 27 000 27 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 6 500 31 500 35 000 35 000
Celkem výnosy 31 333 201 33 303 304 31 006 304 31 206 304
Celkem náklady 31 303 201 33 271 804 30 971 304 31 171 304
Výsledek hospodaření celkem 30 000 31 500 35 000 35 000
Náklady na platy 20 293 255 20 537 000 × ×
Odpisy 469 834 465 070 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.