Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 152 001 15 549 483 15 850 000 16 150 000
– z toho transfery 1 320 000 1 928 000 1 799 000 1 799 000
Náklady – hlavní činnost 14 152 001 15 549 483 15 850 000 16 150 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 152 001 15 549 483 15 850 000 16 150 000
Celkem náklady 14 152 001 15 549 483 15 850 000 16 150 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 950 000 9 449 000 × ×
Odpisy 385 623 549 580 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.