Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (IČO 60337389)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 9 953 000 11 032 700 10 890 700 10 890 700
– z toho transfery 847 000 1 507 000 1 365 000 1 365 000
Náklady – hlavní činnost 9 953 000 11 032 700 10 890 700 10 890 700
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 70 200 86 000 86 000 86 000
Náklady – doplňková činnost 26 460 42 260 42 260 42 260
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 43 740 43 740 43 740 43 740
Celkem výnosy 10 023 200 11 118 700 10 976 700 10 976 700
Celkem náklady 9 979 460 11 074 960 10 932 960 10 932 960
Výsledek hospodaření celkem 43 740 43 740 43 740 43 740
Náklady na platy 6 604 380 6 804 000 × ×
Odpisy 261 708 261 708 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.