Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (IČO 60337389)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 9 600 000 9 896 700 9 896 700 9 896 700
- z toho transfery 840 000 847 000 847 000 847 000
Náklady – hlavní činnost 9 600 000 9 896 700 9 896 700 9 896 700
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 70 200 70 200 70 200 70 200
Náklady – doplňková činnost 26 460 26 460 26 460 26 460
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 43 740 43 740 43 740 43 740
Celkem výnosy 9 670 200 9 966 900 9 966 900 9 966 900
Celkem náklady 9 626 460 9 923 160 9 923 160 9 923 160
Výsledek hospodaření celkem 43 740 43 740 43 740 43 740
Náklady na platy 6 200 000 6 407 000 × ×
Odpisy 261 708 261 708 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.