Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace (IČO 60780487)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 7 261 300 7 730 191 7 683 216 7 683 216
– z toho transfery 194 000 338 000 291 000 291 000
Náklady – hlavní činnost 7 261 300 7 730 191 7 683 216 7 683 216
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 261 300 7 730 191 7 683 216 7 683 216
Celkem náklady 7 261 300 7 730 191 7 683 216 7 683 216
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 624 236 4 799 000 × ×
Odpisy 62 348 62 291 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.