Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 580 072 20 226 573 20 055 573 20 055 573
– z toho transfery 0 1 060 000 889 000 889 000
Náklady – hlavní činnost 18 580 072 20 226 573 20 055 573 20 055 573
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 27 000 21 600 0 0
Náklady – doplňková činnost 5 640 6 640 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 21 360 14 960 0 0
Celkem výnosy 18 607 072 20 248 173 20 055 573 20 055 573
Celkem náklady 18 585 712 20 233 213 20 055 573 20 055 573
Výsledek hospodaření celkem 21 360 14 960 0 0
Náklady na platy 12 075 117 12 727 000 × ×
Odpisy 66 140 50 026 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.