Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 19 455 976 20 976 724 20 710 724 20 710 724
– z toho transfery 200 000 780 000 654 000 654 000
Náklady – hlavní činnost 19 455 976 20 976 724 20 710 724 20 710 724
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 455 976 20 976 724 20 710 724 20 710 724
Celkem náklady 19 455 976 20 976 724 20 710 724 20 710 724
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 952 071 13 651 000 × ×
Odpisy 67 667 63 264 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.