Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 12 577 000 13 370 000 13 370 000 13 370 000
– z toho transfery 830 000 1 192 000 1 111 000 1 111 000
Náklady – hlavní činnost 12 577 000 13 370 000 13 370 000 13 370 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 577 000 13 370 000 13 370 000 13 370 000
Celkem náklady 12 577 000 13 370 000 13 370 000 13 370 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 462 353 8 843 000 × ×
Odpisy 15 012 15 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.