Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace (IČO 60802561)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 11 817 000 12 284 000 12 284 000 12 284 000
- z toho transfery 808 000 830 000 830 000 830 000
Náklady – hlavní činnost 11 817 000 12 284 000 12 284 000 12 284 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 817 000 12 284 000 12 284 000 12 284 000
Celkem náklady 11 817 000 12 284 000 12 284 000 12 284 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 026 821 8 330 000 × ×
Odpisy 15 012 15 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.