Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace (IČO 60802669)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 28 090 146 31 240 455 31 250 000 31 250 000
– z toho transfery 2 079 226 3 679 000 3 345 000 3 345 000
Náklady – hlavní činnost 28 090 146 31 240 455 31 250 000 31 250 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 9 690 9 690 9 690 9 690
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 9 690 9 690 9 690 9 690
Celkem výnosy 28 099 836 31 250 145 31 259 690 31 259 690
Celkem náklady 28 090 146 31 240 455 31 250 000 31 250 000
Výsledek hospodaření celkem 9 690 9 690 9 690 9 690
Náklady na platy 19 754 706 19 912 000 × ×
Odpisy 384 936 363 104 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.