Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace (IČO 60802669)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 28 697 707 31 084 262 30 479 200 29 752 000
- z toho transfery 1 902 000 1 986 000 1 986 000 1 986 000
Náklady – hlavní činnost 28 697 707 31 084 262 30 479 200 29 752 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 9 690 9 690 9 690 9 690
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 9 690 9 690 9 690 9 690
Celkem výnosy 28 707 397 31 093 952 30 488 890 29 761 690
Celkem náklady 28 697 707 31 084 262 30 479 200 29 752 000
Výsledek hospodaření celkem 9 690 9 690 9 690 9 690
Náklady na platy 20 399 514 21 246 600 × ×
Odpisy 431 340 431 340 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.