Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 9 373 386 10 280 500 10 280 500 10 280 500
- z toho transfery 852 000 875 000 875 000 875 000
Náklady – hlavní činnost 9 373 386 10 280 500 10 280 500 10 280 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 373 386 10 280 500 10 280 500 10 280 500
Celkem náklady 9 373 386 10 280 500 10 280 500 10 280 500
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 172 212 6 819 000 × ×
Odpisy 63 480 63 480 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.