Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 60802774)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 9 133 134 10 195 500 10 045 000 10 045 000
– z toho transfery 877 400 1 344 000 1 255 000 1 255 000
Náklady – hlavní činnost 9 133 134 10 195 500 10 045 000 10 045 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 133 134 10 195 500 10 045 000 10 045 000
Celkem náklady 9 133 134 10 195 500 10 045 000 10 045 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 008 371 6 333 000 × ×
Odpisy 80 988 89 450 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.