Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (IČO 61955574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 30 420 690 31 967 100 31 967 100 31 967 100
– z toho transfery 0 240 000 201 000 201 000
Náklady – hlavní činnost 30 420 690 31 967 100 31 967 100 31 967 100
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 30 420 690 31 967 100 31 967 100 31 967 100
Celkem náklady 30 420 690 31 967 100 31 967 100 31 967 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 615 090 21 715 800 × ×
Odpisy 32 905 30 300 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.