Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 61989011)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 46 725 649 49 423 000 44 892 000 44 892 000
- z toho transfery 3 388 080 3 460 000 3 265 000 3 265 000
Náklady – hlavní činnost 46 725 649 49 423 000 44 892 000 44 892 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 220 000 300 000 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 70 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 46 945 649 49 723 000 45 192 000 45 192 000
Celkem náklady 46 875 649 49 573 000 45 042 000 45 042 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 31 852 565 32 925 500 × ×
Odpisy 447 512 516 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.