Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 61989011)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 494 174 52 726 380 51 340 000 51 340 000
– z toho transfery 3 638 438 4 931 080 4 458 000 4 458 000
Náklady – hlavní činnost 44 494 174 52 726 380 51 340 000 51 340 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 400 000 300 000 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 300 000 200 000 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 44 894 174 53 026 380 51 640 000 51 640 000
Celkem náklady 44 794 174 52 926 380 51 540 000 51 540 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 33 063 376 34 648 080 × ×
Odpisy 537 628 688 810 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.