Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 9 402 000 10 186 646 10 200 000 10 200 000
– z toho transfery 0 210 000 176 000 176 000
Náklady – hlavní činnost 9 402 000 10 186 646 10 200 000 10 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 402 000 10 186 646 10 200 000 10 200 000
Celkem náklady 9 402 000 10 186 646 10 200 000 10 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 230 000 6 639 000 × ×
Odpisy 14 682 15 840 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.