Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace (IČO 61989177)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Celkem náklady 8 972 000 9 476 646 9 400 000 9 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 055 000 6 350 000 × ×
Odpisy 13 583 14 233 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.