Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (IČO 61989185)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 31 930 060 33 137 000 33 137 000 33 137 000
– z toho transfery 777 000 944 000 847 000 847 000
Náklady – hlavní činnost 31 930 060 33 137 000 33 137 000 33 137 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 94 000 90 000 90 000 90 000
Náklady – doplňková činnost 81 000 76 247 77 000 77 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 13 000 13 753 13 000 13 000
Celkem výnosy 32 024 060 33 227 000 33 227 000 33 227 000
Celkem náklady 32 011 060 33 213 247 33 214 000 33 214 000
Výsledek hospodaření celkem 13 000 13 753 13 000 13 000
Náklady na platy 20 855 031 21 919 000 × ×
Odpisy 284 169 281 158 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.