Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace (IČO 61989185)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 30 567 392 31 107 993 31 107 993 31 107 993
- z toho transfery 318 000 252 000 282 000 282 000
Náklady – hlavní činnost 30 567 392 31 107 993 31 107 993 31 107 993
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 48 486 58 000 58 000 58 000
Náklady – doplňková činnost 46 916 55 853 55 853 55 853
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 570 2 147 2 147 2 147
Celkem výnosy 30 615 878 31 165 993 31 165 993 31 165 993
Celkem náklady 30 614 308 31 163 846 31 163 846 31 163 846
Výsledek hospodaření celkem 1 570 2 147 2 147 2 147
Náklady na platy 20 508 229 21 106 710 × ×
Odpisy 274 809 282 226 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.