Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace (IČO 61989193)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 338 045 28 292 000 28 292 000 28 292 000
– z toho transfery 53 000 702 000 599 000 599 000
Náklady – hlavní činnost 26 338 045 28 292 000 28 292 000 28 292 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 15 000 15 000 15 000 15 000
Náklady – doplňková činnost 15 000 15 000 15 000 15 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 26 353 045 28 307 000 28 307 000 28 307 000
Celkem náklady 26 353 045 28 307 000 28 307 000 28 307 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 17 654 989 18 696 000 × ×
Odpisy 76 503 76 503 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.