Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 18 385 000 18 814 465 18 850 000 18 850 000
- z toho transfery 63 000 63 000 63 000 63 000
Náklady – hlavní činnost 18 270 000 18 650 528 18 850 000 18 850 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 115 000 163 937 0 0
Výnosy – doplňková činnost 4 096 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 116 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 3 980 0 0 0
Celkem výnosy 18 389 096 18 814 465 18 850 000 18 850 000
Celkem náklady 18 270 116 18 650 528 18 850 000 18 850 000
Výsledek hospodaření celkem 118 980 163 937 0 0
Náklady na platy 12 160 670 12 482 000 × ×
Odpisy 98 904 98 028 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.