Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace (IČO 61989207)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 910 000 20 641 965 20 500 000 20 500 000
– z toho transfery 63 000 1 023 000 868 000 868 000
Náklady – hlavní činnost 18 895 000 20 555 028 20 500 000 20 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 15 000 86 937 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 798 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 158 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 640 0 0 0
Celkem výnosy 18 915 798 20 641 965 20 500 000 20 500 000
Celkem náklady 18 895 158 20 555 028 20 500 000 20 500 000
Výsledek hospodaření celkem 20 640 86 937 0 0
Náklady na platy 12 415 000 13 022 000 × ×
Odpisy 98 028 98 028 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.