Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 28 470 000 30 747 258 30 747 258 30 747 258
– z toho transfery 117 000 388 000 346 000 346 000
Náklady – hlavní činnost 28 470 000 30 747 258 30 747 258 30 747 258
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 23 000 20 000 20 000 20 000
Náklady – doplňková činnost 15 000 20 000 20 000 20 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 8 000 0 0 0
Celkem výnosy 28 493 000 30 767 258 30 767 258 30 767 258
Celkem náklady 28 485 000 30 767 258 30 767 258 30 767 258
Výsledek hospodaření celkem 8 000 0 0 0
Náklady na platy 19 113 371 20 249 000 × ×
Odpisy 282 432 282 432 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.