Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace (IČO 61989223)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 28 881 000 30 508 258 30 508 258 30 508 258
- z toho transfery 128 000 117 000 117 000 117 000
Náklady – hlavní činnost 28 870 000 30 503 432 30 503 432 30 503 432
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 11 000 4 826 4 826 4 826
Výnosy – doplňková činnost 17 000 30 000 30 000 30 000
Náklady – doplňková činnost 12 000 26 000 26 000 26 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 4 000 4 000 4 000
Celkem výnosy 28 898 000 30 538 258 30 538 258 30 538 258
Celkem náklady 28 882 000 30 529 432 30 529 432 30 529 432
Výsledek hospodaření celkem 16 000 8 826 8 826 8 826
Náklady na platy 19 767 395 20 484 000 × ×
Odpisy 280 351 282 432 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.