Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 19 006 000 19 600 000 19 600 000 19 600 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 18 921 000 19 515 649 19 505 000 19 505 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 85 000 84 351 95 000 95 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 006 000 19 600 000 19 600 000 19 600 000
Celkem náklady 18 921 000 19 515 649 19 505 000 19 505 000
Výsledek hospodaření celkem 85 000 84 351 95 000 95 000
Náklady na platy 12 898 057 13 362 000 × ×
Odpisy 41 649 41 649 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.