Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace (IČO 61989231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 19 503 405 20 524 000 21 000 000 21 000 000
– z toho transfery 0 70 000 59 000 59 000
Náklady – hlavní činnost 19 437 011 20 861 249 21 000 000 21 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 66 394 -337 249 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 503 405 20 524 000 21 000 000 21 000 000
Celkem náklady 19 437 011 20 861 249 21 000 000 21 000 000
Výsledek hospodaření celkem 66 394 -337 249 0 0
Náklady na platy 13 227 955 13 943 000 × ×
Odpisy 47 424 47 949 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.