Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 525 450 30 058 572 30 058 572 30 058 572
– z toho transfery 5 976 000 6 948 000 6 593 000 6 593 000
Náklady – hlavní činnost 26 505 000 30 058 572 30 058 572 30 058 572
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 20 450 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 125 000 144 000 148 000 152 000
Náklady – doplňková činnost 117 000 136 000 140 000 144 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 8 000 8 000 8 000 8 000
Celkem výnosy 26 650 450 30 202 572 30 206 572 30 210 572
Celkem náklady 26 622 000 30 194 572 30 198 572 30 202 572
Výsledek hospodaření celkem 28 450 8 000 8 000 8 000
Náklady na platy 14 596 900 15 377 000 × ×
Odpisy 1 281 072 1 296 552 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.