Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 61989258)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 26 918 875 28 478 604 28 698 000 28 898 000
- z toho transfery 6 073 171 5 302 000 5 302 000 5 302 000
Náklady – hlavní činnost 27 178 815 28 478 604 28 698 000 28 898 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -259 940 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 93 000 108 116 116 000 125 000
Náklady – doplňková činnost 93 000 108 116 116 000 125 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 011 875 28 586 720 28 814 000 29 023 000
Celkem náklady 27 271 815 28 586 720 28 814 000 29 023 000
Výsledek hospodaření celkem -259 940 0 0 0
Náklady na platy 14 720 726 15 250 000 × ×
Odpisy 1 168 633 1 268 004 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.