Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace (IČO 61989266)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 735 033 48 847 000 47 991 000 47 991 000
– z toho transfery 4 177 200 4 938 000 4 482 000 4 482 000
Náklady – hlavní činnost 44 735 033 48 995 928 48 081 000 48 081 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -148 928 -90 000 -90 000
Výnosy – doplňková činnost 140 000 140 000 140 000 140 000
Náklady – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Celkem výnosy 44 875 033 48 987 000 48 131 000 48 131 000
Celkem náklady 44 785 033 49 045 928 48 131 000 48 131 000
Výsledek hospodaření celkem 90 000 -58 928 0 0
Náklady na platy 29 621 033 31 221 000 × ×
Odpisy 960 537 987 928 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.