Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace (IČO 61989266)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 39 212 000 42 857 000 39 358 000 39 358 000
- z toho transfery 3 313 400 3 099 000 3 099 000 3 099 000
Náklady – hlavní činnost 39 212 000 42 935 042 39 436 000 39 436 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -78 042 -78 000 -78 000
Výnosy – doplňková činnost 58 000 58 000 58 000 58 000
Náklady – doplňková činnost 28 000 28 000 28 000 28 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 39 270 000 42 915 000 39 416 000 39 416 000
Celkem náklady 39 240 000 42 963 042 39 464 000 39 464 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 -48 042 -48 000 -48 000
Náklady na platy 27 627 008 28 741 000 × ×
Odpisy 929 944 966 042 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.