Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (IČO 61989274)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 74 569 621 79 546 080 80 000 000 82 000 000
– z toho transfery 4 890 920 6 609 000 6 142 000 6 142 000
Náklady – hlavní činnost 74 569 621 79 546 080 80 000 000 82 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 995 000 927 000 957 000 930 000
Náklady – doplňková činnost 962 500 882 000 935 000 901 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 32 500 45 000 22 000 29 000
Celkem výnosy 75 564 621 80 473 080 80 957 000 82 930 000
Celkem náklady 75 532 121 80 428 080 80 935 000 82 901 000
Výsledek hospodaření celkem 32 500 45 000 22 000 29 000
Náklady na platy 49 511 762 51 792 000 × ×
Odpisy 1 114 681 1 123 044 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.