Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace (IČO 61989274)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 68 899 567 73 129 536 73 000 000 74 000 000
- z toho transfery 4 123 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000
Náklady – hlavní činnost 68 899 567 73 129 536 73 000 000 74 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 678 500 662 000 683 000 679 000
Náklady – doplňková činnost 628 500 629 500 621 000 633 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 32 500 62 000 46 000
Celkem výnosy 69 578 067 73 791 536 73 683 000 74 679 000
Celkem náklady 69 528 067 73 759 036 73 621 000 74 633 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 32 500 62 000 46 000
Náklady na platy 46 638 082 48 512 000 × ×
Odpisy 932 213 1 084 788 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.