Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 797 899 17 756 000 17 756 000 17 756 000
– z toho transfery 2 935 000 4 281 000 4 039 000 4 039 000
Náklady – hlavní činnost 14 797 899 17 756 000 17 756 000 17 756 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 797 899 17 756 000 17 756 000 17 756 000
Celkem náklady 14 797 899 17 756 000 17 756 000 17 756 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 742 854 9 288 000 × ×
Odpisy 190 159 243 854 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.