Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace (IČO 61989321)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 803 236 15 719 000 15 719 000 15 719 000
- z toho transfery 2 784 000 2 883 000 2 883 000 2 883 000
Náklady – hlavní činnost 14 803 236 15 719 000 15 719 000 15 719 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 803 236 15 719 000 15 719 000 15 719 000
Celkem náklady 14 803 236 15 719 000 15 719 000 15 719 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 786 020 9 111 000 × ×
Odpisy 171 254 190 248 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.